Zásady ochrany soukromí

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami a aplikací Naše třída provozovanými mnou, Danielem Randýskem. Nepřebírám však odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na svých stránkách, či v aplikaci, odkazuji.

Všeobecná pravidla
Plně respektuji Vaše právo na soukromí a neshromažďuji žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas.

Neshromažďuji žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek, či aplikace. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu nebo při použití formuláře, kde je zřejmý souhlas s jejich použitím pro příslušný účel. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek, či aplikace, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a je použita pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.

Změny
V případě jakýchkoli změn zásad ochrany soukromí budou změny uvedeny na této stránce.