Úkoly – Český jazyk

Úkoly – Český jazyk

Úkoly na doma pro třídu VII

1) Mimoškolní četba

Podklady pro plánovanou besedu o četbě zpracovat písemně.

Osnova: 1. Autor, název díla 2. Obsahová charakteristika. 3. Kompozice díla, místo a čas děje. 4. Postavy, okruhy postav. Hlavní hrdina, charakteristika. 5. Jazyk (jazykový plán). 6. Myšlenkové vyznění díla. 7. Vlastní názor a hodnocení díla.

Odeslat na adresu tkadlecek@gekom.cz do pondělí 16/3 2020.

2) Jazyk

Z učebnice Český jazyk pro 3. ročník gymnázií (J. Kostečka) ze str. 172 – 179 nastudovat kapitolu „Česká jazykověda v první polovině 20. století. Bedřich Hrozný“; výpisky

3) Literatura

Odkazy:

I. https://www.youtube.com/watch?v=xnkzDRSqkag

(„Na potítku: Ray Bradbury. 451 stupňů fahrenheita“) – vyposlechnout, referát jsme slyšeli ve škole. Doplnit poznámky.

II. https://www.youtube.com/watch?v=xnkzDRSqkag

(„Na potítku: George Orwell. 1984“) – vyposlechnout, referát jsme slyšeli ve škole. Doplnit v poznámkách.

Další zadání úkolů z ČJ dle situace, nejpozději v úterý 17/3 2020.

Hezký den,

J. Tk.

Napsat komentář