Úkoly – Český Jazyk 4

Úkoly – Český Jazyk 4

Úkoly na doma pro třídu VII /IV – ze dne /31/03 2019/

Především pozdravuji a děkuji všem za odvedenou práci!

1) Sloh

Úkol trvá – domácí slohová práce

Vyhledejte v tisku, v elektronických médiích komentovanou zprávu (názorový článek, tj. text, jehož základem je zpráva, ale zpráva komentovaná, kde autor vyjadřuje svoje hodnocení událostí, svůj názor) v minimálním rozsahu jedné strany A4 (to je myšleno tak, aby to bylo dlouhé na stranu A4 při řádkování 0,8 mm – tj. ve stejném rozsahu, jako pololetně píšeme práce ve škole) a v nějaké podobě tento vámi vybraný, z tisku opsaný text elektronicky pošlete na na adresu tkadlecek@gekom.cz .

Na stejnou adresu odešlete pak i svoji polemiku s tímto článkem. Měl bych poznat co je co, přílohy pojmenujte a i přílohy označte svým jménem.

Vaše práce musí svým rozsahem splňovat stejné požadavky, které jsou kladeny na rozsah výchozího textu (obojí by mělo být přibližně stejného rozsahu, jako je vybraný výchozí text).

Vaše polemika by měla splňovat požadavky na tento útvar (zelená Kostečkova na učebnice, str. 105 + to, co jsme si řekli při slohu ve škole + také třeba to, co jsme si o argumentaci stačili říct v rámci předmětu OSZ).

Vaše práce bude hodnocena známkou (na Bakalářích v hodnotě 10) a opravenou vám ji ukážu (nebo zašlu). Bude důležitým podkladem pro vaši známku z ČJ na vysvědčení. Vysloveným názorům by neměla chybět argumentace.

Svoji polemiku posílejte na adresu: tkadlecek@gekom.cz , nejpozději do úterý 14/4 2020.

Máte čas, ale budete-li hotovi dříve, pošlete dříve.

2) Jazyk

Z učebnice Český jazyk pro 3. ročník gymnázií procházejte i nadále cvičení, která jsme nestihli procvičit ve škole.

Vypracujte jazykové úkoly, které naleznete zde (ČJ OPAK. VII, 3.B >AČJ OPAK. VII, 3.B >B<) a řešení v nějaké podepsané příloze pošlete do týdne (do 7/4 2020) na adresu: tkadlecek@gekom.cz .

3) Literatura

Trvá to, co jsem zadal minule.

Čtěte! Čtěte i to, do čeho se vám hned tak nechce.

Projděte si na You Tube v rámci formátu „Na potítku“ ta témata , které korespondují s vaší zamýšlenou četbou k maturitě.

Nové: Projděte jako opakování příklady literárních testů (TEST LIT A, TEST LIT B, TEST LIT C) zde.

Dobrovolný úkolVe formátu předchozích testů vytvořte svůj vlastní opakovací literární test a pošlete mi ho do 14/4 2020. Ocením!

Další zadání úkolů z ČJ dle situace, nejpozději v úterý 7/4 2020.

Do týdne pošlu na váš třídní e-mail tabulku s hodnocením vašich dosavadních splněných úkolů (forma klasifikačního archu s vysvětlivkami). Přijde mi to jako sdělnější způsob, než pouhé známky na „Bakalářích“.

Těšte se dobré mysli a mějte hezké dny.

J. Tk.

Napsat komentář