Úkoly – Český Jazyk 5

Úkoly – Český Jazyk 5

Úkoly na doma pro třídu VII ze dne 7/4 2020

Dovolte mi, abych úvodem citoval několik vět z e-mailu zaslaného panem ředitelem:  

(…) před námi jsou velikonoční svátky, a tudíž zkrácený pracovní týden. Pro nás i pro studenty. Prosím respektujme to. (...) Berte ohledy na možnosti žáků (technické, více uživatelů PC v rodině, výpadky signálu…), využívejte spíše pozitivní motivace, ale nuťte své studenty, aby své povinnosti v míře, kterou uznáte za vhodnou, plnili ()

 

V duchu těchto vět Vám i já přeji hezké Velikonoce a pevné zdraví.

Nové úkoly z ČJ a OSZ nezadávám. Věnujte se relaxaci, četbě (ale i té školní) a úkolům již zadaným.

Již zadané úkoly, resty a nedodělky odešlete na adresu tkadlecek@gekom.cz do pondělí 13/4 2020.

Děkuji vám za dosud odvedenou práci.

Další zadání úkolů z ČJ dle situace, nejpozději v úterý 14/4 2020.

Do týdne pošlu na váš třídní e-mail aktualizovanou a doplněnou tabulku s hodnocením vašich dosavadních splněných úkolů (forma klasifikačního archu s vysvětlivkami).

Těšte se dobré mysli a mějte hezké dny.

J. Tk.

PS E-mail bez příloh!

Napsat komentář