Úkoly – Český Jazyk 8

Úkoly – Český Jazyk 8

Úkoly na doma pro třídu VII (ze dne 12/05 2020)

Všechny vás pozdravuji a posílám další zadání úkolů.

Měl jsem potíže s připojením k síti, ale i s operačním systémem svého PC. Ve velké většině jsem proto doposud nestačil odpovědět na vaše e-maily.

Odpovědi byste ale postupně obdržet měli (i s klasifikačními tabulkami, hvězdičkami a postupně i známkami). Na případné nesrovnalosti v tabulce reagujte e-mailem, pište a reklamujte! Svoje přílohy prosím nadále podepisujte
v dohodnutém formátu: „Hamerníková, Berenika, VII – bližší specifikace úkolu…“ – ulehčíte mi a urychlíte moji práci.

Úkoly vyplývají za zaslaných příloh.

1) Skladba – jazyk

>TEXT k nastudování pro VII, 3.B Spojka a<

a) Nastudujte text obsažený v příloze – úkol povinný a pro všechny.

b) Dobrovolný úkol: Vytvořte diktát o deseti souvětích, ve kterých se uplatní v textu uvedené jevy. Diktát, který bude mít určitý vyšší stupeň obtížnosti. Diktát pošlete jako řádně označenou přílohu >Hamerníková, Berenika, VII, Spojka a – DIKTÁT< . Ocením.

2) Literatura – test; literární období probrané ve škole cca z ½, bude se hodit k maturitě

>Literatura ČJL AB 84 0100<

aÚkol povinný a pro všechny: Projděte si celý test, hledejte správné odpovědi s pomocí starých poznámek
z literárního sešitu i na základě samostudia.

bDobrovolný úkol: Vypracujte zadání pro skupinu A, zašlete (dobrovolně) jako řádně označenou přílohu >Hamerníková, Berenika, VII, Literatura ČJL AB 84 0100<. Bude oceněno.

3OSZ – opakování

>OSZ Jeskyně – obrázek s odkazy<

Prohlédněte si obrázek Platónovy jeskyně. Na obrázku jsou čísla, která cosi označují.

aÚkol: Napište a v řádně označené příloze >Hamerníková, Berenika, VII, OSZ, Platónova jeskyně< odešlete, co ta čísla označují. Ocením květnatější a barvitější popisy a vysvětlení.

Vypracujte formou, která je pro vás s ohledem na vaše technické možnosti vhodná (jenom odpovědi by měly být jednoznačné) a odešlete jako přílohu e-mailu na adresu tkadlecek@gekom.cz do pátku 22/5 2020.

Další zadání úkolů podle situace, asi v pondělí 25/5 2020.

Přeji vám všem hezké dny.

J. Tk.

Napsat komentář