Přípravné kurzy pro budoucí studenty medicíny

Přípravné kurzy pro budoucí studenty medicíny

Vážená paní profesorko / vážený pane profesore,

dovoluji si Vás oslovit jménem svým a svých kolegů s nabídkou vzdělávacích kurzů pro studenty Vaší školy. Jsme skupina studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a již déle než 5 let se zabýváme specializovanou přípravou středoškolských studentů na přijímací zkoušky na lékařské fakulty. V letošním roce jsme se rozhodli naše zkušenosti s výukou chemie, fyziky a biologie přenést do podoby Online kurzu a situace, která kolem nás nastala, naši snahu ještě uspíšila.

Rádi bychom náš nový Online kurz nabídli Vašim studentům ve dvou podobách. V jeho kompletní podobě, která zahrnuje veškeré učební materiály a videa potřebná k přípravě na přijímací zkoušky na lékařské fakulty – pro studenty, kteří mají zájem o studium medicíny nebo farmacie a veterinárního lékařství. Rádi bychom ale také, v této složité situaci, poskytli náš kurz i studentům maturujícím z chemie, fyziky nebo biologie v podobě kurzů zaměřených na jednotlivé předměty  – učivo v našich kurzech sice na maturitní zkoušku není kompletní, jsme si ale jistí, že by jej studenti jako pomocný nástroj v dnešní době velice uvítali.

Pro více informací o naší společnosti se můžete podívat na naše webové stránky www.bmedic.cz nebo přímo na stránky našeho online kurzu www.bmedic-online.cz. Zde také najdete krátké video, seznamující studenty s obsahem našeho kurzu. Část kurzu je zpřístupněna zdarma, aby si studenti mohli vyzkoušet, jak vypadají některé lekce a prozkoumat osnovy jednotlivých předmětů. Doufáme také, že Vám, jako garantovi kvality výuky daného předmětu na Vaši instituci, tento náhled poslouží k posouzení relevantnosti našeho kurzu pro Vaše studenty.

Rádi bychom Vašim studentům navíc poskytli slevový kód “skola20”, který budou moci využít až do 15.5.2020, a který je opravňuje k získání 20% slevy na jakýkoliv typ online kurzu.

Předem děkujeme za posouzení naší nabídky. V případě jakýchkoliv dotazů, nás neváhejte kontaktovat.

S úctou, za celý tým Bmedic

MUDr. Jonáš Kunst

Napsat komentář